H. H. 1008 Acharya
Shree Ajendraprasadji Maharaj 


Useful Links 
 
 
 
 
 
 


Live Katha & Utsav

 
H. H. 108 Lalji
Shree Nrigendraprasadji Maharaj 

Upcoming Events

Geeta Jayanti & Mokshda Ekadashi
Dt. December 2, 2014


Poonam
Dt. December 5, 2014


Shri Swaminarayan Mahamantra Day
Dt. December 17, 2014


Amas
Dt. December 21, 2014


Shri Hari Nom
Dt. December 29, 2014


Putrada Ekadashi
Dt. December 31, 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Copyright 2013. I.S.S.O. of Chicago Inc. Shri Swaminarayan Temple - Wheeling, IL - USA. All Rights Reserved