H. H. 1008 Acharya
Shree Ajendraprasadji Maharaj 
Useful Links 
 
 
 
 
 
 


Live Katha & Utsav

 
H. H. 108 Lalji
Shree Nrigendraprasadji Maharaj 

Upcoming Events

Grand Parent's Day
Dt. September 13, 2015


Shri Ganesh Chaturthi
Dt. September 17, 2015


Shri Hari Nom
Dt. September 22, 2015


Jaljalni Ekadashi
Dt. September 24, 2015


Poonam
Dt. September 27, 2015


Indira Ekadashi
Dt. October 7, 2015


Indira Ekadashi Upavas
Dt. October 8, 2015


Amas
Dt. October 12, 2015


Navaratri Start
Dt. October 13, 2015


Vijaya Dashami
Dt. October 22, 2015


Pashankusha Ekadashi
Dt. October 7, 2015


Poonam
Dt. October 26, 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Copyright 2015. I.S.S.O. of Chicago Inc. Shri Swaminarayan Temple - Wheeling, IL - USA. All Rights Reserved